متأهل میمون همراه فرودگاه هواپیما

متأهل: میمون همراه فرودگاه هواپیما اخبار گوناگون

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات واکنش پوتین به اظهار نظر کفاشیان!

«کفاشیان: من و تاج شبیه پوتین و مدودف نیستیم!» این اظهار نظر سوژه محمدرضا میرشاه ولد جهت خبر ورزشی شده است است.

واکنش پوتین به اظهار نظر کفاشیان!

واکنش پوتین به اظهار نظر کفاشیان!

عبارات مهم : پوتین

«کفاشیان: من و تاج شبیه پوتین و مدودف نیستیم!» این اظهار نظر سوژه محمدرضا میرشاه ولد جهت خبر ورزشی شده است است.

واژه های کلیدی: پوتین | محمدرضا | خبر ورزشی | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs