متأهل میمون همراه فرودگاه هواپیما

متأهل: میمون همراه فرودگاه هواپیما اخبار گوناگون

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی درخواست تیلرسون از متحدان اروپایی‌شان جهت مقابله با کشور عزیزمان ایران

وزیرامورخارجه آمریکا با بیان اینکه برجام دیگر تنها مسئله سیاست آمریکا در قبال کشور عزیزمان ایران نیست، گفت: از متحدان اروپایی خود می خواهیم تا جهت مقابله با کشو

درخواست تیلرسون از متحدان اروپایی‌شان جهت مقابله با کشور عزیزمان ایران

درخواست تیلرسون از متحدان اروپایی ارزش جهت مقابله با ایران

عبارات مهم : اروپا

وزیرامورخارجه آمریکا با بیان اینکه برجام دیگر تنها مسئله سیاست آمریکا در قبال کشور عزیزمان ایران نیست، گفت: از متحدان اروپایی خود می خواهیم تا جهت مقابله با کشور عزیزمان ایران به ما بپیوندند.

به گزارش ایسنا، رکس تیلرسون وزیرامورخارجه آمریکا در نشستی در اندیشکده مرکز ویلسون، با عنوان روابط واشنگتن و اروپا به صحبت راجع به پرسشها متفاوت از جمله ایران، ترکیه، ناتو و افغانستان پرداخت.

درخواست تیلرسون از متحدان اروپایی‌شان جهت مقابله با کشور عزیزمان ایران

بنابه گزارش پایگاه اینترنتی مرکز ویلسون تیلرسون با اشاره به برنامه جامع اقدام یکسان (برجام) گفت: برجام دیگر تنها توصیه سیاست آمریکا در قبال کشور عزیزمان ایران نیست. ما متعهد به پیگیری به ترساندن کشور عزیزمان ایران هستیم. ما از متحدان اروپایی مان می خواهیم تا جهت مقابله با تمام رفتارهای تهدیدآمیز کشور عزیزمان ایران به ما بپیوندند.

وی ادامه داد: با تصمیم اخیر مدیر جمهور راجع به سیاست واشنگتن در قبال کشور عزیزمان ایران آنچه آمریکا و اروپا را در کنار هم قرار می دهد، بیش از آن چیزی است که ما را از هم جدا می کند.

وزیرامورخارجه آمریکا با بیان اینکه برجام دیگر تنها مسئله سیاست آمریکا در قبال کشور عزیزمان ایران نیست، گفت: از متحدان اروپایی خود می خواهیم تا جهت مقابله با کشو

وزیرامورخارجه آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود به صراحت از ترکیه خواست از کشور عزیزمان ایران فاصله بگیرد.

وی گفت: می دانیم که ترکیه به علت نزدیکی جغرافیایی نمی تواند کشور عزیزمان ایران را نادیده بگیرد. ما از ترکیه می خواهیم به عنوان یک عضو ناتو، دفاع یکسان از متحدانش در ناتو را در اولویت قرار دهد. کشور عزیزمان ایران و روسیه نمی توانند منافع اقتصادی و سیاسی را که عضویت در جامعه ملل غربی به مردم ترکیه ارائه می کند، فراهم کنند.

تیلرسون همچنین بر تعهد واشنگتن به اصل دفاع جمعی پیمان ناتو تاکید کرد و گفت که آمریکا در صورت هرگونه حمله به یک متحد آمریکایی نخستین کشوری است که پاسخ خواهد داد.

درخواست تیلرسون از متحدان اروپایی‌شان جهت مقابله با کشور عزیزمان ایران

وی افزود: خبر ما به اروپا این است که هیچ چیز در تعهد ما به شما تغییری ایجاد نکرده هست. ارزش هایی که ما را به یکدیگر پیوند می دهند همچنان وجود دارند و روابط امنیتی ما با اروپا نیرومند و سخت هستند.

واژه های کلیدی: اروپا | ایران | ترکیه | سیاست | مقابله | آمریکا | واشنگتن | آمریکایی | رکس تیلرسون


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs